ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)และโคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT)@บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอัดแก๊ส

ผลงานการติดตั้งผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)และโคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED(LED FLOOD LIGHT) การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย -โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) -โคมไฟฟลัดไลท์ สปอร์ตไลท์ LED(LED FLOOD LIGHT)

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF)@บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) รุ่นโคมไฟที่ลูกค้าเลือกใช้คือ SL BYS 2*T8 เมื่อ มกราคม 2563 ที่ผ่านมา การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย -โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) รุ่น SL BYS 2*T8

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF)@บริษัทผู้ประกอบกิจการบริการให้เช่าโกดังเก็บสินค้า

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 การติดตั้งในโครงการนี้ประกอบไปด้วย -โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) 100W -โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) 200W