ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @โคราช

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED(LED HIGH BAY) ในพื้นที่ส่วนไลน์ผลิต ในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 120 วัตต์ ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 59 โคม -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 200 วัตต์ ความสว่าง 26000 ลูเมน SL-HBMP200 จำนวน 6 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) @บริษัทผู้จำหน่ายสีทาอาคาร สีสเปรย์ฯลฯ

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตสีและสารเคลือบผิว ในการสั่งซื้อโคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL-EXTUBE แบบหลอดไฟ LED 2x18W (LED Tube 2x 18W) จำนวนกว่า 500 โคม ในเฟสแรก และจะมีอีก 300 โคมในเฟสถัดไป

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY),โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT),ไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) @บริษัทผู้ผลิตมือถือและอุปกรณ์สือสาร

ผลงานการปรับปรุงแสงสว่างคลังสินค้า ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED(LED High bay) (130ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 71 โคม โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 5 โคม และไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) บริเวณโถงรับรองด้านหน้าบริษัทฯ จำนวน 19 โคม