ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงานโคราช)-Thainamthip Manufacturing Co.,Ltd

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โคราช) ให้ทำติดตั้งโคมไฮเบย์ LED(LED HIGH BAY) ในพื้นที่ส่วนไลน์ผลิต ในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 120 วัตต์ ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 59 โคม -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 200 วัตต์ ความสว่าง 26000 ลูเมน SL-HBMP200 จำนวน 6 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) @บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (Bangkok Komatsu Co., Ltd.)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด (BKC) ผู้ผลิตและประกอบรถขุดตักไฮดรอลิค ยี่ห้อ “KOMATSU” สำหรับจำหน่ายทั้งใน และต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ อมตะนคร ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟถนน HID(HID STREET LIGHT) เป็นโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) จำนวนทั้งสิ้น 117 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT)@โรงพยาบาลกรุงเทพตราด(Bangkok Hospital Trat)

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลลชั้นนำในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ให้ทำการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED และโคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) ไฮไลท์ของโครงการนี้คือ ทาง SL ได้ทำการออกแบบลักษณะการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED ให้เข้ากับฝ้าเดิมของโรงพยาบาล เพื่อความสวยงาม