ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) @บริษัทชั้นนำของประเทศ ในการบริหารท่าเทียบเรือ และ ธุรกิจต่อเนื่อง

ผลงานการติดตั้งโคมฟลัชไลท์ LED (LED FLOOD LIGHT) ในพื้นที่ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), หลอด LED (LED TUBE T8), โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT) @บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอนามัย

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY), หลอด LED (LED TUBE T8), โคมโซล่าเซลล์ LED (SOLAR LED STREET LIGHT) ในบริเวณคลังสินค้า, ไลน์ผลิตและรอบรั้วโรงงาน

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @บริษัทผลิตสีโจตัน

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) ได้ทำการเปลี่ยนโคมไฮเบย์ HID เดิม (HID High bay) เป็นโคมไฮเบย์ LED(LED High bay) รุ่น SL-HBMP จำนวนทั้งสิ้น 181 โคม