ดูบทความDIALux

DIALux

หมวดหมู่: KNOWLEDGE

โปรแกรม DIALux

ถูกพัฒนาโดยบริษัท DIAL GmbH เป็นโปรแกรมออกแบบและคำนวณความสว่าง ซึ่งสามารถจำลองลักษณะห้อง การวางดวงโคม การวางเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงการกำหนดวัสดุภายในห้องที่ทำการจำลองในรูปแบบสามมิติ ใช้งานง่ายและเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั่วโลก ช่วยให้งานออกแบบ/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทำได้สะดวก, รวดเร็วและใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเปลี่ยนระบบไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลด ได้จาก http://www.dial.de/DIAL/en/diaLux/download.

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการลองการออกแบบ ใส่ค่า parameter ต่างๆ ลงในโปรแกรม DIALux มีดังนี้  

  1. กำหนดขนาดห้องที่ต้องการออกแบบแสง กว้างxยาวxสูง
  2. เลือกขนาดดวงโคมไฟฟ้าและใส่ค่าลูเมนต่อดวงโคม
  3. ตำแหน่งการจัดวางดวงโคมไฟฟ้า
  4. ใส่องค์ประกอบอื่นๆที่ส่งผลต่อความสว่างภายในห้องผลการสะท้อนแสงของเพดาน ผนัง และพื้นมีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์
  5. ค่า ตัวประกอบการบำรุงรักษา (Maintenance Factor ) คือที่ทำ ให้ปริมาณแสงสว่างลดลงเมื่อใช้งานไปตามระยะเวลาการใช้งานเกิดจากปัจจัยต่างๆ
  6. จัดวางเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งกีดขว้างต่างๆ เช่น ชั้นวาง Shelf Rack ซึ่ล้วนมีผลต่อแสงสว่างภายในห้องนั้นๆ
  7. กดคํานวณโดยโปรแกรม

ตัวอย่างค่าที่ได้ จากการคำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุน 

ตัวอย่างผลการจำลอง Dialux โคม LED Highbay

16 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 16805 ครั้ง

Engine by shopup.com