ดูบทความโคมไฮเบย์ LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ แตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

โคมไฮเบย์ LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ แตกต่างกันอย่างไรและแบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

หมวดหมู่: KNOWLEDGE

          โคมไฮเบย์ LED กำลังเป็นที่นิยมในภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วยโคมไฮเบย์ LED มีรูปแบบและสีของแสงหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานตามความสูงและพื้นที่หน้างานที่แตกต่างกัน  ยกตัวอย่างเช่น โคมไฮเบย์ LED 100W  โคมไฮเบย์ LED 150W โคมไฮเบย์ LED 200W แต่ในขณะเดียวกันก็กำลังเป็นที่สงสัยว่าโคมไฮเบย์ LED จะคุ้มค่า และช่วยประหยัดพลังงานกว่าโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ได้จริงหรือไม่

 

          โคมไฮเบย์ LED นิยมนำไปติดตั้งบนที่สูง มีบริเวณกว้าง  เช่นโกดัง  คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างหลังคา เนื่องจากแสงไฟจากโคมไฮเบย์เบย์ LED ให้ความสว่างสูงมาก ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดใช้งานเป็นเวลานาน  และมีคุณสมบัติพิเศษคือไม่นำพาความร้อนจึงทำให้สีของวัตถุต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โกดังไม่เปลี่ยนสีไม่มีผลกระทบต่อสายตาผู้ปฏิบัติงาน

 

          ส่วนโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ เป็นโคมที่มีการใช้งานมานานแล้วแต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้งานแล้ว เนื่องจากเป็นหลอดไฟฟ้าระบบคลายประจุชนิดความดันสูง  ต้องอาศัยบัลลาสต์กับสตาร์ตเตอร์ จะต้องใช้เวลา 4-7 นาทีหลังหลอดติด เพื่อให้สว่างเต็มที่ โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จึงมีการปล่อยความร้อนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ภายในพื้นที่เดียวกัน  และยังมีสารปรอท ที่เป็นพิษต่อคนและสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งกำลังไฟของบัลลาสต์กับสตาร์ตเตอร์ก็กินไฟสูงอีกด้วยจากข้อมูลเบื้องต้นหลายคนคงอาจไม่เชื่อว่าโคมไฮเบย์ LED จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในแทบทุกๆด้าน ดังนั้นลองมาดูการเปรียบเทียบข้อแตกต่างในแต่ละด้านของโคมไฮเบย์ LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ดังนี้

 

          ด้านประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง (Luminous Efficacy) มีหน่วยเป็นลูเมนต่อวัตต์ (lm/W) หมายถึง  เมื่อมีการจ่ายไฟ 1 วัตต์ หลอดไฟจะให้ความสว่างออกมาเป็นกี่ลูเมน  โคมไฮเบย์ที่ประหยัดไฟต้องมีค่าลูเมนต่อวัตต์สูง  เมื่อเทียบกันแล้วค่าแสงสว่างที่ได้ต่อ 1 วัตต์ ของโคมไฮเบย์ LED มีค่าเฉลี่ย 100-150 lm/w  ส่วนโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ มีค่าเฉลี่ยเพียง 65/lm/w  ลูเมนสูง = ปริมาณแสงมาก  ลูเมนต่ำ = ปริมาณแสงน้อย โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์สูญเสียลูเมนในโคมเยอะทำให้แสงออกมาไม่ได้มากเท่าที่ควร จึงสรุปได้ว่าโคมไฮเบย์ LED ให้ประสิทธิภาพในการกินไฟน้อยแต่ให้แสงสว่างที่มากกว่า

 

          ด้านการให้ความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) หมายถึงความสามารถในการดึงสีออกมาจากวัตถุ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหลอดไฟแต่ละประเภท ค่านี้ยิ่งสูง เมื่อนำมาส่องวัตถุสีจะยิ่งสวย ชัดเจนไม่ผิดเพี้ยน  ในทางกลับกันถ้าตัวเลขของค่าความถูกต้องของสีต่ำมาก นั่นหมายถึงแหล่งกำเนิดแสงนั้นมีคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสำหรับนำมาใช้งาน ค่าความถูกต้องของสี มีค่าตั้งแต่ 0- 100  หลอดฮาโลเจนมีค่านี้สูงที่สุดคือ 100  โคมไฮเบย์ LED มีค่าความถูกต้องของสีเฉลี่ยประมาณ  CRI 70- CRI 90 ส่วนโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ มีค่าความถูกต้องของสีเฉลี่ยประมาณ  CRI 45- CRI 60  จึงสรุปได้ว่าโคมไฮเบย์ LED ให้ค่าสีที่สูงและถูกต้องมากกว่า มีเหมาะสมกว่าหากนำไปใช้งานในโรงงานประเภทที่ต้องให้สินค้าผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพสีตรงตามรูปแบบที่ออกแบบ  เช่น งานผลิตกระดาษ  โลโก้สินค้า  ฉลากสินค้า  สื่อสิ่งพิมพ์

 

          ด้านอายุการใช้งาน (Lifespan) โดยทั่วไปโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ ระบบการทำงานเป็นแบบคลายประจุชนิดความดันสูง  ที่จะต้องให้ตัวหลอดร้อนก่อนจึงจะเปิดโคมได้ โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จึงมีการปล่อยความร้อนออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตัวหลอดมีอายุการใช้งานที่สั้นลง  มีอายุการใช้งานเฉลี่ย  22,000 ช.ม. ส่วนโคมไฮเบย์ LED ไม่มีการเผาไส้หลอด แต่ใช้เทคโนโลยี LED ที่ให้อิเล็คตรอนเคลื่อนตัวผ่านสารกึ่งตัวนำ และ อิเล็คตรอนที่ถูกปล่อยออกมาเรียกว่า “โฟตอน (Photon)” ซึ่งก็คืออนุภาคของแสง ทำให้ LED เปล่งแสงได้ โดยไม่เกิดความร้อน แสงสว่างเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในสารกึ่งตัวนำและพลังงานเปลี่ยนเป็นแสงสว่างนี้เอง  มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 30,000-50,000 ช.ม. (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอลดีอีดี) จึงสรุปได้ว่าด้านอายุการใช้งานโคมไฮเบย์ LED ถือว่ามีอายุใช้งานที่ยาวนานกว่า

 

          ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact) โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า โคมไฮเบย์หลอดไอปรอท (mercury-vapor lamp )  แน่นอนว่าภายในหลอดจะต้องบรรจุสารปรอท ซึ่งเป็นโลหะหนัก ที่ร่างกายมนุษย์และธรรมชาติไม่สามารถกำจัดเองได้ หากมนุษย์ได้รับสารปรอทเข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้ระบบประสาทสูญเสียการควบคุม หรือถ้าได้รับในปริมาณมาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ แตกต่างจากโคมไฮเบย์ LED ที่ไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ บรรจุอยู่ จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และกินพลังงานต่ำแต่ให้แสงมากประสิทธิภาพสูง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศโดยทางอ้อมจึงสรุปได้ว่าการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โคมไฮเบย์ LEDถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

 

          ด้านราคา (Cost) โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีราคาที่ถูก เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์ของโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์จะมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่ามาก แตกต่างจากโคมไฮเบย์ LED ที่มีราคาสูง จึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้บริโภคลังเลใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ แต่ราคาของโคมไฮเบย์ LED นั้นลดลงมาอยากมากในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้หลายโรงงานอุตสาหกรรมลงทุนเปลี่ยนเป็นโคมไฮเบย์ LED แทนโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์ที่ใช้อยู่ เพราะมีการคืนทุนที่โดยประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและคุ้มค่าอย่างมากในการลงทุนเปลี่ยนมาใช้ โคมไฮเบย์ LED

 

          จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติหลายๆด้านระหว่างโคมไฮเบย์ LED และโคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์  เห็นได้ชัดว่าโคมไฮเบย์ LED  มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านราคาที่สูงกว่า  แต่ในอนาคตราคาของโคมไฮเบย์ LED คงจะมีราคาที่ลดลงได้มากกว่านี้ เมื่อถึงเวลานั้น หลอดแสงจันทร์ คงจะถูกเลิกไปโดยปริยาย

 

 ด้าน โคมไฮเบย์ LED โคมไฮเบย์หลอดแสงจันทร์
Luminous Efficacy 100-150 lm/W 65 lm/W
CRI 70-90 lm/W 45-60 lm/W
Lifespan 50,000 ช.ม 20,000 ช.ม

Environmental impact

ไม่เป็นพิษ เป็นพิษ (ปรอท)
ใช้พลังงานน้อย ใช้พลังงานมาก
ไม่มีความร้อนทำให้ประหยัดค่าแอร์โดยทางอ้อม มีความร้อนสูง

Cost

ต้นทุนต่อโคมอาจสูงกว่า ต้นทุนต่อโคมต่ำ
แต่ต้นทุนรวมของค่าการใช้ไฟจะถูกกว่า แต่กินไฟสูง ต้องเปลี่ยนโคมบ่อยกว่า ทำให้ต้นทุนรวมแพงกว่าโคมไฮเบย์

 

15 มกราคม 2561

ผู้ชม 3481 ครั้ง

Engine by shopup.com