ดูบทความIP Rating: IP65 ที่พบบ่อยในโคมไฮเบย์ LED หมายความว่า อย่างไร?

IP Rating: IP65 ที่พบบ่อยในโคมไฮเบย์ LED หมายความว่า อย่างไร?

หมวดหมู่: KNOWLEDGE

IP Rating: IP65 ที่พบบ่อยในโคมไฮเบย์ LED หมายความว่า อย่างไร?

            โคมไฮเบย์ LED นิยมนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรม เช่น ในโรงงาน  โกดัง โกดังเก็บของ  ห้องทำงาน  ไลน์ผลิต โรงงานอุตสาหกรรม  โครงสร้างหลังคา ที่ต้องการแสงสว่างมากๆหรือมีเพดานสูง โคมไฮเบย์ LED ที่ได้รับความนิยมใช้ คือ โคมไฮเบย์ LED 100W โคมไฮเบย์ LED 150W โคมไฮเบย์ LED 200W ซึ่งหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับโคมไฮเบย์ LED คือระดับการป้องกันโคมไฟจากฝุ่น น้ำ หรือ สิ่งแปลกปลอมภายนอก (levels of sealing effectiveness of electrical enclosures against intrusion from foreign bodies such as tools, dirt etc and moisture)  หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า IP Rating 

 

            ค่า IP Rating (ในบางครั้งอาจจะเรียกว่า IP Code) ย่อมาจาก International Protection Marking หมายถึง ค่ามาตรฐานที่บ่งบอกความสามารถในการป้องกันของแข็ง(ฝุ่น)และของเหลว(น้ำ) ซึ่งค่านี้เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง IEC (International Electrotechnical Commission) ใช้กำหนดความสามารถในการป้องกันตัวของอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายโคมไฟจากน้ำและของแข็ง ซึ่งในบางครั้งอาจจะสามารถป้องกันได้มากกว่าน้ำและของแข็ง เช่น น้ำมัน แรงกระแทก และอื่น ๆ ค่า IP Rating จะพบเห็นได้บนโคมไฮเบย์ LED ทุกรุ่น เช่น โคมไฮเบย์ LED 50W โคมไฮเบย์ LED 200W โคมไฮเบย์ LED 240W และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลายๆชนิด

 

            ค่า IP Rating บนโคมไฮเบย์ LED จะแสดงด้วยค่าตัวเลข 2หลัก ซึ่งค่าตัวเลขหลักแรกจะหมายถึงการป้องกันจากของแข็งหรือฝุ่นเข้าไปในอุปกรณ์ จะมีค่าตั้งแต่ 0-6 และค่าตัวเลขหลักที่2 จะหมายถึงการป้องกันจากของเหลวหรือน้ำเข้าไปในอุปกรณ์ จะมีค่าตั้งแต่ 0-8 ซึ่งตัวเลขแต่ละค่าก็จะมีระดับในการป้องกันที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
IP Rating IP65 ที่พบบ่อยในโคมไฮเบย์ LED หมายความว่า อย่างไร?

ค่าตัวเลข

 ตัวเลขหลักที่หนึ่ง (0-6)

การป้องกันโคมไฮเบย์ LED จากของแข็งหรือฝุ่นเข้าไปในอุปกรณ์

ตัวเลขหลักที่สอง  (0-8) 

การป้องกันโคมไฮเบย์ LED จากของเหลวหรือน้ำเข้าไปในอุปกรณ์

0

 

  ไม่มีการป้องกันใดๆได้

 

  ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย

1

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มากกว่า หรือเท่ากับ 50.0 มิลลิเมตร  เช่น มือ

  สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  มากกว่า หรือเท่ากับ 50.0 มิลลิเมตร

  เช่น มือ

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันหยดน้ำ ที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

  สามารถป้องกันหยดน้ำ ที่หยดลงมาในแนวดิ่ง

2

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มากกว่า หรือเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร เช่น นิ้วมือ

  สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  มากกว่า หรือเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร

  เช่น นิ้วมือ

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันหยดน้ำที่หยดลงกระทบ ทำมุม 15 องศาจากแนวเฉียง

  สามารถป้องกันหยดน้ำที่หยดลงกระทบ

  ทำมุม 15 องศาจากแนวเฉียง

3

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร เช่น ไขควง

  สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  มากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร

  เช่น ไขควง

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบ ทำมุม 60 องศาจากแนวเฉียง

  สามารถป้องกันหยดน้ำที่ตกกระทบ

  ทำมุม 60 องศาจากแนวเฉียง

4

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  มากกว่า หรือเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร เช่น ลวด

  สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

  มากกว่า หรือเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร

  เช่น ลวด

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง  (น้ำสามารถเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย)

  สามารถป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง

  (น้ำสามารถเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย)

5

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอดเข้าไปโดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อการทำงานของอุปกรณ์

  สามารถป้องกันฝุ่นได้แต่อาจมีฝุ่นเล็กน้อยเล็ดลอด

  เข้าไปโดยฝุ่นที่เล็ดลอดเข้าไปนั้นต้องไม่มีผลใดๆต่อ

  การทำงานของอุปกรณ์

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาได้รอบทุกทิศทาง  เช่น ฝน

  สามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาได้รอบทุก

  ทิศทาง เช่น ฝน

6

โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ 100%

  สามารถป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ 100%

 โคมไฮเบย์ LED สามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาอย่างแรง ได้รอบทุกทิศทาง (water jet ความแรงมากกว่าระดับ 5 )

  สามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาอย่างแรง

  ได้รอบทุกทิศทาง(water jet ความแรงมากกว่าระดับ 5 )

7

 

 

 โคมไฮเบย์ LED สามารถจุ่มลงในน้ำได้ความลึกระหว่าง 15 ซม. ถึง 1 เมตรเป็นเวลา 30 นาที

  สามารถจุ่มลงในน้ำได้ความลึกระหว่าง 15 ซม. ถึง

  1 เมตร เป็นเวลา 30 นาที

8

     โคมไฮเบย์ LED สามารถจุ่มลงในน้ำภายใต้ในน้ำภายใต้ความกดดันเป็นเวลานาน

  สามารถจุ่มลงในน้ำภายใต้ในน้ำภายใต้ความกดดันเป็น

  เวลานาน

             

           จากตารางจะตอบคำถามได้ว่า IP Rating: IP65 ที่พบบ่อยในโคมไฮเบย์ LED หมายความว่า อย่างไร

                        6: เลขหลักแรก ความหมาย สามารถป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ 100%

                        5: เลขหลักที่สอง ความหมาย สามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาได้รอบทุกทิศทาง

            IP65 ในโคมไฮเบย์ LED จึงหมายความว่า โคมนั้นๆสามารถป้องกันฝุ่นได้สมบูรณ์ 100%

            และสามารถป้องกันจากสายน้ำที่พ่นหรือฉีดมาได้รอบทุกทิศทาง

 

            ดังนั้นหากโคมไฮเบย์ LED ที่มีค่า IP Rating ต่ำมักใช้แค่ภายในอาคาร ตามห้องต่างๆ เพราะไม่โดนน้ำ แต่หากต้องการใช้โคมไฮเบย์LED ติดตั้งงานภายนอกอาคาร แนะนำให้เลือกโคมไฮเบย์ LED ที่มีค่า IP 65 เป็นอย่างน้อย เพราะสามารถกันได้ทั้งฝุ่นและน้ำ 

            

            สินค้าโคมไฮเบย์ LED  ของเรา SL LED ได้รับมาตรฐาน IP65 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน ใช้กับงานภายนอกได้เป็นอย่างดี สามารถกันฝุ่นและน้ำได้เป็นอย่างดี และยังกันความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของการเสื่อมของ Chip  และ แผงวงจร ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกโคมไฮเบย์ LED  เราควรคำนึงถึงความเหมาะสมสภาพแวดล้อมว่าเราจะต้องใช้งานในสถานที่ใด อย่างไร เพื่อความคุ้มค่าและคงทนของสินค้า

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วน https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

ขอบคุณข้อมูลบางส่วน http://ledstandard.blogspot.com/

ขอบคุณรูปจาก https://www.bluesea.com/resources/117

02 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 2638 ครั้ง

Engine by shopup.com