ดูหน้า

Service

 SL Service บริการของเรา 

 

จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับลูกค้ามากว่า 100 ราย ทำให้เราทราบดีถึงความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อและตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคมไฟ LED แทนโคมไฟเดิม วิศวกรฝ่ายขายของเราได้รับการอบรมด้านเทคนิค มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง พร้อมทั้งประสบการณ์ในอุตสาหกรรม LED ที่เกิดจากการรับโจทย์จากลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และลักษณะการใช้งานของลูกค้า จากประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถแนะนำ Solution ที่มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด อันได้แก่

 

 คุ้มค่ากับเงินลงทุน ได้ระยะเวลาการคืนทุนที่รวดเร็ว

 ได้แสงสว่างที่ลูกค้าต้องการ

 ความรวดเร็วฉับไวในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

 

บริการของ SL ประกอบไปด้วย

 

1. Site Survey

ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน รับทราบโจทย์ของลูกค้าว่าปัจจุบันค่าความสว่างของแสงเป็นอย่างไร ต้องการปรับปรุงอย่างไร ลักษณะพื้นที่การใช้งานมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง มีเครื่องจักรกีดขวางมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้ SL เราสามารถออกแบบแสงให้เป็นไปตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุดและแม่นยำมากที่สุด

 

Site Surve ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน 1 Site Survey ตรวจสอบพื้นที่หน้างาน 2

 

 


 

2. Simulation Design

เมื่อสำรวจหน้างานแล้ว ทาง SL เราจะทำโมเดลจำลองความสว่างให้ลูกค้าเห็นก่อนการตัดสินใจ เลือกรุ่นโคมไฟแอลอีดีที่เหมาะสม โดยยึดหลักการประหยัดพลังงานมากที่สุด ทำอย่างไรให้ได้ความสว่างที่ต้องการในพลังงานที่ต่ำ เลือกใช้มุมองศาเลนส์ที่แตกต่างกันกับพื้นที่หน้างานที่ต่างกัน ใส่ค่าต่างๆใน Dialux ซึ่งเป็นโปรแกรมการออกแบบที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

จุดสำคัญที่ SL เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือ การเลือกใช้ IES file ที่ถูกต้องแม่นยำ ไฟล์นั้นๆต้องเป็นของโคมที่เลือกออกแบบให้ลูกค้าจริงๆ และได้มาจากการทดสอบ photometric test ได้ค่าลูเมนของโคม ค่าการกระจายแสงของโคมนั้นๆอย่างแท้จริง ส่งผลให้การทำงานที่ผ่านมา ผลการติดตั้งจริงของ SL เรา จะได้ใกล้เคียงกับผลการจำลองการออกแบบเป็นอย่างมาก

 

 


 

3. Project Planning

เมื่อลูกค้าเห็นโมเดลแสง และความสว่างที่ออกแบบมาแล้ว ทาง SL เราจะทำการ

 

 คำนวนต้นทุนโครงการ 

 ระยะเวลาในการคืนทุนให้กับลูกค้า 

 ทำงานร่วมกับลูกค้าในการทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป รวมถึงการทำข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ภาครัฐมีนโยบายอุดหนุนด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ 

 แนะนำแหล่งเงินทุนในกรณีที่ลูกค้าต้องการ leasing option ทาง SL เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งสามารถนำเสนอทางเลือกในการทำโครงการที่ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแต่แบ่งจ่ายได้แต่ยังคงสัดส่วนการประหยัดจากค่าไฟที่ลดลง

 

 


 

4. Turnkey Installation

ทีมงานฝ่ายติดตั้งของ SL เข้าทำการติดตั้ง โดยมี เจ้าหน้าที่ จ.ป ระดับหัวหน้างานคอยควบคุม ทีมงานติดตั้งของ SL ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีประสบการณ์การทำงานในระดัยมาตรฐานสากล นอกจากนี้ทีมติดตั้งของ SL ทุกคนต่างยึดมั่นในหลักการการทำงานของบริษัทฯที่ว่าความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในการทำงานติดตั้งนั้นหากมีสิ่งใดที่ช่างติดตั้ง SL เราสามารถช่วยแก้ไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ แม้จะสิ่งนั้นจะไม่อยู่ในข้อตกลงในการซื้อ-ขาย แต่ทีมช่าง SL เราก็ไม่ละเลย

 

อบรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง


23 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 11111 ครั้ง

Engine by shopup.com