โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น 1011-36W - 1011-80W

 

ใช้งานแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ให้ความสว่างที่มากกว่า ได้ความสว่างเต็มลูเมน

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL 1011-36W ขนาด 36W

 LED Explosion Proof SL 1011-50W ขนาด 50W 

 LED Explosion Proof SL 1011-60W ขนาด 60W 

 LED Explosion Proof SL 1011-72W ขนาด 72W 

 LED Explosion Proof SL 1011-80W ขนาด 80W

 

มาตรฐาน ATEX  : II 2 G Ex  IIC T6 Gb

 Class I Division II or Zone 1

 Protection Technique: Increased Safety (Ex e), Encapsulated (Ex m) , Intrinsically Safety (Ex b)

 จำแนกตามประเภท-โซน : II C

 T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง (Auto-Ignition Temperature) 80 องศาเซลเซียส)

Engine by shopup.com