โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL DGS

 

เหมาะกับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่มีฝุ่นระเบิดได้ หรือใช้งานเหมือง หรือ งานอุโมงค์ใต้ดิน เนื่องจากใช้เลนส์ที่เหมาะสมกับงานแสงสว่างภายในอุโมงค์

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL DGS ขนาด 10W

 LED Explosion Proof SL DGS ขนาด  24W 

 LED Explosion Proof SL DGS ขนาด  35W

 LED Explosion Proof SL DGS ขนาด  48W

Engine by shopup.com