โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 5401

 

ใช้งานแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ให้ความสว่างที่มากกว่า ได้ความสว่างเต็มลูเมน

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL 5401  1xT8 18W  

 LED Explosion Proof SL 5401  2xT8 36W  

 

มาตรฐาน ATEX  : Ex d IIC T6 Gb

Class I Division I or Zone 1

Protection Technique: Explosion Proof (Ex d)

จำแนกตามประเภท-โซน : II B

T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง (Auto-Ignition Temperature) 135 องศาเซลเซียส)

Engine by shopup.com