โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL 5401  ขนาด 2xT8 36W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL 5401  ขนาด 2xT8 36W
หมวดหมู่สินค้า: LED Explosion Proof

21 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 718 ผู้ชม

โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL 5401

 

ใช้งานแทนที่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิม ให้ความสว่างที่มากกว่า ได้ความสว่างเต็มลูเมน

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL 5401  1xT8 18W  

 LED Explosion Proof SL 5401  2xT8 36W  

 

มาตรฐาน ATEX  : Ex d IIC T6 Gb

Class I Division I or Zone 1

Protection Technique: Explosion Proof (Ex d)

จำแนกตามประเภท-โซน : II B

T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง (Auto-Ignition Temperature) 135 องศาเซลเซียส)

Engine by shopup.com