โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W โคมกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) :  รุ่น SL GB ขนาด 10W
หมวดหมู่สินค้า: LED Explosion Proof

21 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 757 ผู้ชม

โคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL GB

 

ลักษณะโคมออกแบบใหม่ Area Light สามารถใช้ในสภาวะแวล้อมที่มีการกัดกร่อน Corrosive environment

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL GB10   ขนาด 10W

 LED Explosion Proof SL GB40   ขนาด 40W

 LED Explosion Proof SL GB60   ขนาด 60W 

 LED Explosion Proof SL GB80   ขนาด 80W

 LED Explosion Proof SL GB100 ขนาด 100W

 LED Explosion Proof SL GB120 ขนาด 120W

 LED Explosion Proof SL GB200 ขนาด 200W

 

ระดับการป้องกัน Ex d IIC T6 Gb

Class I Division I or Zone 1

Protection Technique: Explosion Proof (Ex d)

จำแนกตามประเภท-โซน : II C

T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง Auto-Ignition Temperature 85 องศาเซลเซียส)

ขนาดโคมไฟกันระเบิด รุ่น SL-EXA

 

Engine by shopup.com