โคมไฟกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) รุ่น SL-BC5401 Series โคมไฟกันระเบิด LED (LED Explosion Proof) รุ่น SL-BC5401 Series
หมวดหมู่สินค้า: LED Explosion Proof

02 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 765 ผู้ชม

โคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSIONPROOF) รุ่น SL-BC5401 Series

 

ขนาดกำลังวัตต์

 LED Explosion Proof SL 5401 ขนาด 1xT8 20W  

 LED Explosion Proof SL 5401 ขนาด 2xT8 40W  

 

มาตรฐาน ATEX  : Ex d IIC T6 Gb

Class I Division I or Zone 1

Protection Technique: Explosion Proof (Ex d)

จำแนกตามประเภท-โซน : II B

T-Class: T6 (สามารถใช้ได้กับสารที่มี อุณหภูมิจุดไฟติดเอง (Auto-Ignition Temperature) 135 องศาเซลเซียส)

Engine by shopup.com