ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY) @โคราช

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED(LED HIGH BAY) ในพื้นที่ส่วนไลน์ผลิต ในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 120 วัตต์ ความสว่าง 15600 ลูเมน SL-HBMP120 จำนวน 59 โคม -โคมไฮเบย์ LED รุ่น 200 วัตต์ ความสว่าง 26000 ลูเมน SL-HBMP200 จำนวน 6 โคม

ผลงานการติดตั้งโคมไฟกันระเบิด LED (LED EXPLOSION PROOF) @บริษัทผู้จำหน่ายสีทาอาคาร สีสเปรย์ฯลฯ

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตสีและสารเคลือบผิว ในการสั่งซื้อโคมไฟกันระเบิด LED รุ่น SL-EXTUBE แบบหลอดไฟ LED 2x18W (LED Tube 2x 18W) จำนวนกว่า 500 โคม ในเฟสแรก และจะมีอีก 300 โคมในเฟสถัดไป

ผลงานการติดตั้งโคมไฮเบย์ LED (LED HIGH BAY),โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT),ไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) @บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS

บริษัท เซเครทไลท์ จำกัด (SL) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด (WDS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ AIS ให้ทำการปรับปรุงแสงสว่างคลังสินค้า ในโครงการนี้ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์เดิม (HID High bay) เป็น โคมไฮเบย์ LED(LED High bay) (130ลูเมนต่อวัตต์) จำนวนทั้งสิ้น 71 โคม โคมไฟถนน LED (LED STREET LIGHT) 5 โคม และไฟดาวไลท์ LED (LED DOWN LIGHT) บริเวณโถงรับรองด้านหน้าบริษัทฯ จำนวน 19 โคม