ไฟปลูกต้นไม้ LED (LED Grow Light) สามารถใช้ทดแทนแสงแดดได้ทันที ลดปัญหาไม้ยืดในฤดูฝน และฤดูหนาวที่มีแสงแดดไม่เพียงพอ ซึ่งแสงแดดเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการสังเคราะห์แสง เนื่องจากพืชผักส่วนใหญ่ต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6–8 ชั่วโมง ในการสร้างสังเคราะห์แสง การกระตุ้นการเจริญเติมโตของปลายยอด และราก หากพืชได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ช้า ไฟปลูกต้นไม้ LED เหมาะสำหรับโรงเรือนเพาะปลูก โรงเรือนแนวราบ โรงเรือนปลูกผักแนวตั้ง ฟาร์มในร่ม (Indoor farming) ฟาร์มแนวตั้ง (vertical farming) โรงงานปลูกผักและการทำการเกษตรแบบอื่นๆ

     ปัจจุบันการปลูกพืชในร่มกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไฟปลูกต้นไม้ LED (LED Grow Light) ก็ได้รับความนิยมเป็นเงาจามตัวอย่างแยกกันไม่ออก จากข้อดีดังต่อไปนี้

  • ช่วยเร่งวงจรการเก็บเกี่ยว เพราะไฟปลูกพืช LED สามารถให้แสงได้อย่างเต็มที่ ในเวลาที่ควบคุมได้
  • พืชและผลผลิตที่ปลูกมีคุณภาพสูง เพราะได้รับแสงเต็มที่ ในเวลาที่ควบคุมได้
  • ไฟปลูกต้นไม้ LED ให้ความยาวคลื่น (wave length) ที่เฉพาะเจาะจงกับพืชที่ปลูกได้
  • ไฟปลูกต้นไม้ LED สามารถควบคุมสเปกตรัมที่ออกมาได้ (Full Spectrum)    

     การพิจารณาเลือกไฟปลูกต้นไม้ LED ควรคำนึงถึงคุณภาพของแสงที่ต้นไม้สามารถนำไปใช้งานได้ ซึ่งคุณภาพของแสงที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสงของต้นไม้ ได้แก่ PAR, PPF, PPFD และ DLI ค่าแสงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเกษตรที่มีการควบคุม การเลือกไฟปลูกต้นไม้ LED ที่มีคุณภาพแสงที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไฟปลูกต้นไม้ LED ของ SL LED มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับพืชผลของลูกค้า

     แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ไฟปลูกพืช LED นั้นอาจจะเพิ่มต้นทุกผู้ประกอบการอยู่บ้าง แต่หากเทียบกับข้อดีข้างต้นแล้ว ไฟปลูกพืช LED กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกับการปลูกพืชเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์ เช่นกัญชาและกัญชง ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     บริษัทฯ เซเครทไลท์ (SL) มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนนึงในการเติบโตของการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย เซเครทไลท์ฯ เรามีบริการออกแบบจำลองแสง (Simulation) ให้กับลูกค้า และแนะนำ LED Grow Light ที่เหมาะสมกับโครงการปลูกพืชของลูกค้าได้ โทรมาปรึกษาได้ที่ 081 854 5755

 

 

 

LED Grow Light

เรียงตาม :
Engine by shopup.com